مدیرعامل:محمدعلی دهقان

مدیر روابط عمومی

مدیر توسعه و برنامه ریزی

قائم مقام

مدیر نیروی انسانی

مدیر مالی و حقوقی

تیم برنامه نویسی

برنامه نویس ارشد

متخصص سئو

برنامه نویس فرانت اند

برنامه نویس بک اند

برنامه نویس موبایل

متخصص امنیت

تیم طراحی و محتوا

گرافیست ارشد

مدیر تبلیغات و بازاریابی

تدوینگر ارشد

بازاریاب۱

مدیر شبکه های اجتماعی

بازاریاب۲

گرافیست۱

تدوینگر۱